Japan vs Burma - October 9, 1955

Japan 0 - 0 Burma / International Friendly

[Date]October 9, 1955 (Sunday)
[Time]15:00
[Venue]Tokyo / Korakuen Velodrome
[Attendance]

Start List

IKOMA Tomohiko (GK) (-46') New Mitsubishi Heavy Industries 4 0
HIRAKI Ryuzo Kwansei Gakuin University 6 0
KAGEYAMA Yasuo Rikkyo University 4 0
SATO Hiroaki Kwangaku Club 4 0
MATSUNAGA Nobuo Nippon Light Metal 3 0
TAKABAYASHI Takashi (-?') Tanabe Seiyaku 7 2
TOKITA Masanori Tanabe Seiyaku 6 2
IWATANI Toshio (-?') Osaka Club 6 4
KIMURA Arawa Kwangaku Club 5 1
OKAMOTO Hisataka Kwansei Gakuin University 4 0
TOKUHIRO Takashi Yuasa Batteries 0 0
Caps Goals

Substitutes

FUKUHARA Reizo (+?') Tokyo University of Education 1 0
UCHINO Masao (+?') Chuo University 3 1
SHIMOMURA Yukio (GK) (+46') Toyo Kogyo 0 0
Caps Goals

More Info

Manager-TAKENOKOSHI Shigemaru (Japan)
Match Time-90 Minutes (45/45)