Japan vs Korea Republic - June 10, 1956

Japan 0 - 2 Korea Republic (a.e.t.) / Summer Olympics Qualifier

[Date]June 10, 1956 (Sunday)
[Time]14:00
[Venue]Tokyo / Korakuen Velodrome
[Attendance]20,000

Goalscorers

0 - 1 58'
0 - 2 64'

Start List

FURUKAWA Yoshio (GK) Kansai University 1 0
HIRAKI Ryuzo Kwansei Gakuin University 8 0
KAGEYAMA Yasuo Rikkyo University 6 0
SATO Hiroaki Kwangaku Club 6 0
OZAWA Michihiro Toyo Kogyo 1 0
OMURA Waichiro Tanabe Seiyaku 1 0
YAEGASHI Shigeo Waseda University 1 0
UCHINO Masao Chuo University 5 2
IWATANI Toshio Osaka Club 7 4
KOBAYASHI Tadao Keio BRB 1 0
IWABUCHI Isao Keio BRB 4 2
Caps Goals

More Info

Manager-TAKENOKOSHI Shigemaru (Japan)
Match Time-120 Minutes (45/45/15/15)