Japan vs Philippines - September 3, 1974

Japan 4 - 0 Philippines / Asian Games

[Date]September 3, 1974 (Tuesday)
[Time]16:30
[Venue]Tehran (Iran)
[Attendance]20,000

Goalscorers

KAMAMOTO Kunishige 1' 1 - 0
KAMAMOTO Kunishige 11' 2 - 0
KAMAMOTO Kunishige 41' 3 - 0
WATANABE Mitsuo 77' 4 - 0

Start List

YOKOYAMA Kenzo (GK) Mitsubishi Heavy Industries 46 0
FURUTA Atsuyoshi Waseda University 10 0
DAINI Kuniya Mitsubishi Heavy Industries 13 0
OGI Aritatsu (-?') Toyo Kogyo 57 11
KAWAKAMI Nobuo Hitachi 19 0
ISHII Shigemi Chuo University 1 0
YOSHIMURA Daishiro Yanmar 24 4
HIRASAWA Shusaku Hitachi 9 1
TAKABAYASHI Toshio (-?') Chuo University 2 1
KAMAMOTO Kunishige Yanmar 45 56
WATANABE Mitsuo Towa Real Estate 3 0
Caps Goals

Substitutes

IMAI Keizo (+?') Towa Real Estate 0 0
NAGAI Yoshikazu (+?') Furukawa Electric 11 2
Caps Goals

More Info

Manager-NAGANUMA Ken (Japan)
Match Time-90 Minutes (45/45)