Japan vs Philippines - March 17, 1976

Japan 3 - 0 Philippines / Summer Olympics Qualifier

[Date]March 17, 1976 (Wednesday)
[Time]14:00
[Venue]Tokyo / National Stadium
[Attendance]2,000

Goalscorers

FUJISHIMA Nobuo 23' 1 - 0
FUJISHIMA Nobuo 44' 2 - 0
MAEDA Hideki 72' 3 - 0

Start List

SETA Tatsuhiko (GK) Hitachi 14 0
FURUTA Atsuyoshi Toyo Kogyo 24 0
KAWAKAMI Nobuo Hitachi 35 0
KIYOKUMO Eijun Furukawa Electric 18 0
SAITO Kazuo Mitsubishi Heavy Industries 3 0
FUJISHIMA Nobuo Nippon Kokan 32 3
ARAI Kozo Furukawa Electric 35 4
MAEDA Hideki (-?') Hosei University 6 1
TAKABAYASHI Toshio Chuo University 5 2
WATANABE Mitsuo (-46') Fujita 21 4
NAGAI Yoshikazu Furukawa Electric 28 3
Caps Goals

Substitutes

OGI Aritatsu (+?') Toyo Kogyo 61 11
MATSUNAGA Akira (+46') Hitachi 6 1
Caps Goals

More Info

Manager-NAGANUMA Ken (Japan)
Match Time-90 Minutes (45/45)