Seasons

Year GP Wins Draws Losses GF GA GD Manager(s)
1923 2 0 0 2 2 7 -5 NISHIDA Masujiro
1925 2 0 0 2 0 6 -6 YAMADA Goro
1927 2 1 0 1 3 6 -3 Vacant
1930 2 1 1 0 10 5 +5 SUZUKI Shigeyoshi
1934 3 1 0 2 8 14 -6 TAKENOKOSHI Shigemaru
1936 2 1 0 1 3 10 -7 SUZUKI Shigeyoshi
1940 1 1 0 0 1 0 +1 TAKENOKOSHI Shigemaru
1951 3 1 1 1 4 3 +1 NINOMIYA Hirokazu
1954 4 0 1 3 8 15 -7 TAKENOKOSHI Shigemaru
1955 5 1 3 1 3 5 -2 TAKENOKOSHI Shigemaru
1956 3 1 0 2 2 4 -2 TAKENOKOSHI Shigemaru
1958 4 0 0 4 4 14 -10 KAWAMOTO/TAKENOKOSHI
1959 10 4 2 4 18 18 0 TAKENOKOSHI Shigemaru
1960 1 0 0 1 1 2 -1 Vacant
1961 7 2 0 5 10 14 -4 TAKAHASHI Hidetoki
1962 7 1 2 4 8 12 -4 TAKAHASHI Hidetoki
1963 5 3 1 1 14 8 +6 NAGANUMA Ken
1964 2 1 0 1 4 4 0 NAGANUMA Ken
1965 4 2 2 0 8 4 +4 NAGANUMA Ken
1966 7 6 0 1 18 5 +13 NAGANUMA Ken
1967 5 4 1 0 26 4 +22 NAGANUMA Ken
1968 4 2 1 1 9 7 +2 NAGANUMA Ken
1969 4 0 2 2 4 8 -4 NAGANUMA Ken
1970 13 8 2 3 21 13 +8 OKANO Shunichiro
1971 6 3 0 3 18 10 +8 OKANO Shunichiro
1972 8 4 1 3 21 12 +9 NAGANUMA Ken
1973 5 1 0 4 5 6 -1 NAGANUMA Ken
1974 7 3 2 2 11 9 +2 NAGANUMA Ken
1975 13 6 1 6 18 15 +3 NAGANUMA Ken
1976 17 4 6 7 29 29 0 NAGANUMA/NINOMIYA H
1977 5 0 1 4 1 7 -6 NINOMIYA Hiroshi
1978 14 4 1 9 20 30 -10 NINOMIYA Hiroshi
1979 9 5 3 1 14 8 +6 SHIMOMURA Yukio
1980 12 7 1 4 25 9 +16 SHIMOMURA/WATANABE/KAWABUCHI
1981 14 6 3 5 14 13 +1 KAWABUCHI/MORI
1982 8 4 0 4 9 13 -4 MORI Takaji
1983 10 4 3 3 25 10 +15 MORI Takaji
1984 7 3 0 4 15 13 +2 MORI Takaji
1985 10 6 1 3 19 9 +10 ISHII Yoshinobu
1986 6 3 0 3 12 7 +5 ISHII Yoshinobu
1987 11 8 2 1 25 5 +20 ISHII Yoshinobu
1988 5 0 2 3 2 8 -6 YOKOYAMA Kenzo
1989 11 3 5 3 13 9 +4 YOKOYAMA Kenzo
1990 6 1 0 5 3 7 -4 YOKOYAMA Kenzo
1991 2 1 0 1 1 1 0 YOKOYAMA Kenzo
1992 11 5 4 2 14 8 +6 Hans OOFT (NED)
1993 16 11 3 2 39 8 +31 Hans OOFT (NED)
1994 9 3 4 2 16 13 +3 Paulo Roberto FALCAO (BRA)
1995 16 5 4 7 22 30 -8 KAMO Shu
1996 13 10 1 2 28 13 +15 KAMO Shu
1997 22 11 7 4 59 24 +35 KAMO/OKADA
1998 11 3 2 6 9 11 -2 OKADA/TROUSSIER (FRA)
1999 7 0 4 3 4 11 -7 Philippe TROUSSIER (FRA)
2000 18 11 5 2 49 13 +36 Philippe TROUSSIER (FRA)
2001 13 6 3 4 15 12 +3 Philippe TROUSSIER (FRA)
2002 13 5 5 3 15 14 +1 TROUSSIER (FRA)/ZICO (BRA)
2003 16 6 5 5 16 12 +4 ZICO (BRA)
2004 22 16 3 3 47 19 +28 ZICO (BRA)
2005 20 11 3 6 31 20 +11 ZICO (BRA)
2006 19 9 4 6 30 19 +11 ZICO (BRA)/OSIM (BIH)
2007 13 7 5 1 25 11 +14 Ivica OSIM (BIH)
2008 19 10 7 2 31 13 +18 OKADA Takeshi
2009 17 11 3 3 40 12 +28 OKADA Takeshi
2010 18 8 4 6 18 17 +1 OKADA/Vacant/ZACCHERONI (ITA)
2011 15 9 5 1 32 8 +24 Alberto ZACCHERONI (ITA)
2012 12 8 2 2 21 9 +12 Alberto ZACCHERONI (ITA)
2013 19 8 3 8 33 32 +1 Alberto ZACCHERONI (ITA)
2014 13 7 2 4 25 21 +4 ZACCHERONI (ITA)/AGUIRRE (MEX)
2015 6 5 1 0 15 2 +13 AGUIRRE (MEX)/HALILHODZIC (BIH)